Araştırma Raporu

 

Araştırma yöntemleri problemin tanımlanmasından çözümüne kadar olan zihinsel çabaların tümünü, bilimsel yöntemi; araştırma teknikleri ise, yöntemi somutlaştıran, verilerin toplanması ile bunların yazılı bir dökümü olan, araştırma raporunun yazılmasını içerir. Araştırma raporunun temel amacı, araştırma ile varılan sonucu başkalarına duyurarak bilgide birikimi ve denetlenebilirliği sağlamaktır.

 

Bilimsel tez çalışması hazırlanmadan önce hazırlanacak araştırma raporunda şunların üzerinde titizlikle durulmalıdır:

  1. Bir örneklik,
  2. Bağlantı,
  3. Sadelik ve açıklık
  4. Yazım kılavuzuna uyma,
  5. Sürükleyici bir üslup,
  6. Sonuçların iyi değerlendirilmesi.

 

Bir örneklik: Raporlarda bir örneklik çok önemlidir. Doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü, benzer konularda kullanılan bir biçim, raporun her yerinde aynı olmalıdır. Sözgelimi tabloların düzeni, kaynak gösterme gibi uygulamalar birbirine benzer özellikler taşımalıdır. Yüzde dağılımı verilirken bir tabloda kesirleri ifade ederken bir hane, diğer tabloda iki tane yazılmaz ya da bir tablo başlığının sadece ilk kelimesinin başını büyük harf, diğer tablonun başlığındaki her kelimenin baş harflerini büyük harfle yazmak olmaz.

Bağlantı: Araştırma raporunda cümle, paragraf ve bölümler arasında bağlantı olmalı, konu dışına çıkılmamalıdır.

Sadelik ve açıklık: Bir araştırma raporu sade ve açık dille yazılmalıdır. Açıklık terim ve tanımlamaların yerinde kullanılması ile sağlanır. Yalınlık raporun anlaşılırlığını büyük ölçüde artırır.

Yazım kılavuzuna uyma: İmlada doğruluk, noktalama, büyük harflerin yerleri vb.kurallara uyma her yazıda, bilimsel yayında bulundurulması gereken niteliklerdir.

Sürükleyici üslup (akıcılık). Bilimsel tez araştırma raporları da diğer yayınlar gibi ilginç noktaları yakalayıp ilgi uyandırır bir üslupla kaleme alınmalıdır.

Sonuçların iyi değerlendirilmesi: Araştırma raporunda doğruluk, objektif olma, tarafsızlık, kontrol edilebilme, gibi nitelikler de aranır

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.