LİTERATÜR TARAMA SİSTEMİMİZ NEDİR ?

Literatür taramasına, tez konularını kapsayan dokümanlar ile ilgili anahtar kelimelerin seçilmesi ile başlanır, sonra ilgili veri tabanına ulaşılmaya çalışılır.

KAYNAKLARIN TARANMASI NERELERDEN YAPILIR ?

  • Uzmanlar,
  • Kütüphaneler / Kitaplıklar,
  • Arşivler (Belgeler),
  • Kitaplar,
  • Dergiler,
  • Tezler,
  • Önceki Araştırma Taramaları,
  • İnternet Taraması.

Literatür taramasına başlarken, tezdanisman.com akademik kadromuz önce, hangi konudaki kaynakların taranmasının istendiğinin açıkça bilmesi gerekir. Eğer istenen belli bir kaynak yoksa tez yazım kuralları doğrultusunda, tez danışmanlık merkezi hizmeti vermeye başlamakta.

Bu amaçla, anahtar sözcükler ve konu başlıkları belirlenir ve araştırmaya bunların taranmasıyla başlanır.

Liste oluştuktan sonra, bunlar tek tek incelenmeli ve amaçlar doğrultusunda bilgiler toplanarak tez yazdırma hizmeti profesyonelce verilmelidir.

Leave a Comment