TEZ YAZIMI VE TEZ YAZIM KURALLARI

Tez yazımı, zorlu bir sürecin ürünü olmaktadır. Birçok aşamadan oluşan bu süreç, bazı kuralları da beraberinde getirmektedir. Örneğin çalışmaları, teorik ve pratik biçimde sınıflandırmak mümkündür.
Teorik tez yazımına ait içerik incelendiğinde;
• Önsöz,
• İçindekiler Dizini,
• Şekiller Listesi,
• Tablolar Listesi,
• Kısaltmalar ve Semboller Listesi,
• Özet,
• Summary,
• Giriş,
• Genel Bilgiler,
• Sonuç,
• Kaynakça,
• Özgeçmiş şeklindedir.

Pratik tez yazımına ait içerik incelendiğinde ise;
• Önsöz,
• İçindekiler Dizini,
• Şekiller Listesi,
• Tablolar Listesi,
• Kısaltmalar ve Semboller Listesi,
• Özet,
• Summary,
• Giriş,
• Genel Bilgiler,
• Bulgular,
• Tartışma ve Sonuç,
• Kaynakça,
• Ekler,
• Özgeçmiş karşımıza çıkmaktadır.

Bu başlıklara ait içerikler tanımlandığında;
• Önsöz: Tezin oluşumunda katkısı olan kişi ve kurumlara teşekkür niteliği taşımaktadır.
• İçindekiler Dizini: Çalışmaya ait içeriğin, ana bölüm ve alt bölüm başlıklarının yer aldığı kısımdır.
• Şekiller Listesi: Tez içerisinde yer alan şekillerin sınıflandırıldığı kısımdır.
• Tablolar Listesi: Tez içerisinde yer alan tabloların sınıflandırıldığı kısımdır.
• Kısaltmalar ve Semboller Listesi: Tez içerisinde yer alan sembol ve kısaltmaların yer aldığı kısımdır.
• Özet: Tezin ne amaçla ve ne için yazıldığını ve hangi sonuçlara varıldığını açıklamak için yazılan kısımdır.
• Summary: Özet kısmının İngilizce karşılığı olmaktadır.
• Giriş: Tez yazımı içerisinde tezin tanıtımının yapıldığı kısım olmaktadır. Bu kısımda tezin konusu, amacı, içeriği hakkında bilgi verilmektedir.
• Genel Bilgiler: Konular bu bölümde alt başlıklar halinde sıralanmaktadır. Tezin konusu hakkında ulusal ve uluslar arası kaynaklarda araştırma yapılarak literatür taraması yapılmaktadır.
• Araştırma ve Yöntem: Tez içerisinde kullanılan malzeme ve benzeri teoriler bu bölüm içerisinde yazılmaktadır.
• Bulgular: Tez içerisinde yer alan bulguların sınıflandırıldığı ve tablolaştırılıp analiz edildiği kısımdır.
• Tartışma ve Sonuç: Tez içerisindeki bulgulara, burada elde edilen verilerin yorumlanması ve analizine yer verilmektedir. Ayrıca, ortaya çıkan sonuçların incelenmesi ve yapılan araştırmaya yönelik önerilere de bu kısım içinde yer verilmektedir.
• Kaynakça: Tez çalışması içerisinde yer alan kaynakların belirtildiği kısımdır. Burada kaynakların künyelerine yer verilmektedir.
• Ekler: Tez yazımında ekler kısmı, tez içerisinde gösterildiği takdirde gereksiz uzunlukta olacak bilgilerin Ekler başlığı altında toplandığı kısımdır.
• Özgeçmiş: Tez yazarının biyografisinden oluşan kısımdır.

TEZ YAZIM KURALLARININ ÖNEMİ VE REFERANS GÖSTERİMİ

Türkiye’nin en eski ve en deneyimli Tez Merkezi olan, Tezdanisman.com ailesi olarak, tez yazım kurallarının önemi üzerinde durmaktayız. Her üniversitenin ve her fakültenin kendi içerisinde farklı yazım kılavuzu ve yönergesi bulunmaktadır. Üniversitenizin web sitesine ve oradan da fakültenizin (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri, BESYO ve diğerleri) ilgili bölümüne ait tez veya proje yazım yönergesi kısmına girmeniz gerekmektedir.

Dipnot gösterimi, akademik eserlerde büyük değer taşımaktadır. Bazı durumlarda dipnot gösterme yöntemleri Tezdanisman.com tarafından sizin için derlenmiştir. Bunlar arasında;
Yazar soy ismine göre; (Mucuk, 2001: 18),
Veya; (Mucuk, 2001, s. 18),
Veya; (Mucuk, 2001),
Veya; Mucuk (2001) şeklinde ifade edilmektedir.

Sayfa sonu dipnot yöntemine göre; sayfanın sonuna kitabın künyesi Office Programı ile otomatik olarak yapılmaktadır. Sayfa düzeni içerisinde, ”başvurular” bölümünde gerçekleştirmeniz mümkündür.

Sayı ile dipnot gösterme yöntemine göre; [1], [1-3],
Veya; (1), (1-5) şeklinde gösterilmektedir.

Tezdanisman.com ailesi Türkiye’nin en iyi Tez Merkezi olarak, vaktinizi almak yerine; bu araştırma, yazım, size sunma işlemlerini gerçekleştirmekte ve size sağlıklı bir zaman tasarrufu sağlamaktadır.

Tezdanisman.com ailesi ile mail aracılığıyla 7/24 iletişim kurma imkanınız söz konusudur. Telefon görüşmesi, Whatsapp, mesajlaşma ve mail aracılığıyla hizmetinizdeyiz. Siz isteyin, biz gerçekleştirelim.

//tezdanisman.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png