Tez Yazım Kuralları

 

Teorik tez yazımı kuralları

Önsöz
Tezin oluşumuna katkı sağlamış kişi ve kurumlara teşekkür edilir.

İçindekiler
Tez içerisindeki bölümler, alt bölümler ve sayfa numaralarının gösterildiği bölümdür.

Şekil Listesi
Tezde kullanılan resim, grafik benzeri şekil adlarından oluşur.

Tablo Listesi
Tezde kullanılan tablo listelerinden oluşur.

Sembol ve Kısaltma Listesi
Tezde kullanılan sembol ve kısaltmaların listesinin olduğu bölümdür.

Özet
Tezin kısaca ne için yazıldığı, hangi amaçla ve niçin yazıldığı ve hangi sonuca vardığı açıklanır. Başlık büyük harf ile ve Times New Roman 12 punto ile yazılır.

Summary
Özet kısmının İngilizce karşılığıdır. Büyük harf ile Times New Roman 12 punto ile yazılır.
1.Giriş
Bu bölümde tezin tanıtımı yapılır. Tezin konusu, önemi ve bölümleri anlatılır. Son paragrafta ise izlenecek yol ve bundan yararlanacak olan kitle belirtilir.

2.Genel Bilgiler
Bu bölümde konular alt başlıklar halinde sıralanır. Tez konusu hakkında bilimsel, ulusal ve uluslararası kaynaklara dayanarak veriler aktarılır.

3.Sonuç
Öneriler kısmı da eklenebilir. Tez içerisinde elde edilen bili ve veriler değerlendirilir.

Sonuç içerisinde şu bilgilere yer verilir:

 1. Bulgular ortaya koyulur.
 2. Bulguların yorumu yapılır.
 3. Sonuçlar belirtilir.
 4. Geçerliliği hakkında yargıya varılır.
 5. Bazen tezin kısmi özeti de verilebilir.
 6. Bazı önerilerde bulunulabilir.
 7. Bölümlerde anlatılmış olan konular yinelenmemelidir.
 8. Sonuçta verilen veriler ve bilgiler kısa,açık,net olmalıdır.

Kaynaklar
Tez içerisinde kullanılan kaynaklar belirtilir.

Kaynakça yazılırken şu hususlara dikkat edilir:

 1. Araştırma içerisinde yararlanılan kaynakların hepsi kaynakça içerisinde gösterilir.
 2. Eğer dipnot olarak gösterilmemiş atıfta bulunmalar var ise bunlara kaynakça içinde yer verilmez.
 3. Kaynakça, yazarların soyadlarına göre alfabetik sıralamaya konulur.
 4. Kaynakçada kaynaklar numaralandırılmaz ve sayfa numarası yer almaz.

Ekler
Ekler bölümü Tez çalışmasını bölecek kadar büyük ise ayrı bir bölüm içerisinde harfler ile belirtilir.

Özgeçmiş
Fotoğraflı kısa bir özgeçmişten oluşur.

Pratik tez yazımı kuralları

Önsöz
Tezin oluşumuna katkı sağlamış kişi ve kurumlara teşekkür edilir.

İçindekiler
Tez içerisindeki bölümler, alt bölümler ve sayfa numaralarının gösterildiği bölümdür.

Şekil Listesi
Tezde kullanılan resim, grafik benzeri şekil adlarından oluşur.

Tablo Listesi
Tezde kullanılan tablo listelerinden oluşur.

Sembol ve Kısaltma Listesi
Tezde kullanılan sembol ve kısaltmaların listesinin olduğu bölümdür.

Özet
Tezin kısaca ne için yazıldığı, hangi amaçla ve niçin yazıldığı ve hangi sonuca vardığı açıklanır. Başlık büyük harf ile ve Times New Roman 12 punto ile yazılır.

Summary
Özet kısmının İngilizce karşılığıdır. Büyük harf ile Times New Roman 12 punto ile yazılır.

1.Giriş
Bu bölümde tezin tanıtımı yapılır. Tezin konusu, önemi ve bölümleri anlatılır. Son paragrafta ise izlenecek yol ve bundan yararlanacak olan kitle belirtilir.

2.Genel Bilgiler
Bu bölümde konular alt başlıklar halinde sıralanır. Tez konusu hakkında bilimsel, ulusal ve uluslararası kaynaklara dayanarak veriler aktarılır.

3.Malzeme ve Yöntem
Tez içerisinde kullanılan deney, alet, malzeme ve benzeri teoriler bu bölümde yer alır.

4.Bulgular
Bu bölümde tez içerisindeki bulgulara yer verilir.

5.Tartışma ve Sonuç
Tez içerisinde yararlanılan bulguların değerlendirilmesi, yorumlanması ve sonucuna yer verilir. Araştırmalara yönelik önerilere de yer verilir.

Kaynaklar
Tez içerisinde kullanılan kaynaklar belirtilir.
Kaynakça yazılırken şu hususlara dikkat edilir:

 1. Araştırma içerisinde yararlanılan kaynakların hepsi kaynakça içerisinde gösterilir.
 2. Eğer dipnot olarak gösterilmemiş atıfta bulunmalar var ise bunlara kaynakça içinde yer verilmez.
 3. Kaynakça, yazarların soyadlarına göre alfabetik sıralamaya konulur.
 4. Kaynakçada kaynaklar numaralandırılmaz ve sayfa numarası yer almaz.

Ekler
Ekler bölümü Tez çalışmasını bölecek kadar büyük ise ayrı bir bölüm içerisinde harfler ile belirtilir.

Özgeçmiş
Fotoğraflı kısa bir özgeçmişten oluşur.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.