TEZ YAZIM MERKEZLERİ

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, her birimiz birçok alanda yeni beceriler edinmek istemekteyiz. Özellikle öğrenim gördüğümüz alan geleceğimizin anahtarı olmaktadır. Bu nedenle de seçtiğimiz ve seçeceğimiz bölüm büyük önem taşımaktadır.

Hayatın karmaşası içerisinde gün içerisinde birden çok yerde olma zorunluluğu hayatımızı daha güç hale sokmaktadır. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimimizi başarı ile sonuçlandırmak adına lisans, yüksek lisans veya doktora alanında tez çalışmamızı eksiksiz sunmamız gerekmektedir.

Günümüzde çok sayıda tez yazım merkezleri mevcuttur. Tezdanisman.com ekibi olarak tez yazım merkezleri içerisinde öğrenci memnuniyetini, başarısını ve eserlerin özgünlüğü en fazla dikkate alan tez yazım merkezi olmaktayız. Öğrencilerimizin başarı ile mutluluk ve gurur duyan ekibimiz, sizin parlak geleceğiniz adına büyük çabalar sarf etmektedir.

Tez yazım merkezlerinin görevleri içerisinde; Öğrencimizin ihtiyaçlarının tespit edilmesi,

Öğrencilerimizin konu hakkında ayrıntılı biçimde bilgilendirilmesi,

Öğrencimize gerekli taramaların sunulması,

Öğrencimizin konun gidişatı hakkında bilgilendirilmesi ve gerekli danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,

Özgün, başarılı, intihalsiz ve zamanında teslim ile öğrencimizin üstün başarı ile öğrenim hayatına devam etmesi bizim için çok önemlidir.

Tez yazım merkezleri içerisinde şirket bünyesinde faaliyet gösteren, öğrencilerine güven veren, özgün eserler sunan ve onları başarıya götüren tezdanisman.com ekibi olarak her zaman yanınızdayız. Bize 0544 617 44 34 numarasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca destek@tezdanisman.com adresine de mail atabilirsiniz.

Tez yazan yerler Tez danışmanlık Tez merkezi Tez yazım merkezi

Tez yazım örnekleri

RELATİONSHİP BETWEEN ROMANTİC JEALOUSY, MATE RETENTION AND SELF-CONFİDENCE Relationships between people, especially romantic relationships, have a very complex structure. These relationships, which contain various variables, also vary according to personality traits. In our study, it is aimed to determine the relationship between romantic jealousy, mate retetion and self-confidence.

Looking at the studies on jealousy, it is seen that they were not on the agenda until the mid-1990s. Afterwards, many different variables related to jealousy and jealousy were studied (Hart & Legerstee, 2013).

Romantic jealousy develops from human likeness and correctly as a concept (Clanton, 1996). When the person showing signs of romantic jealousy loses control over his partner, he may exhibit various pathological reflections. This can go as far as killing the person (Muzinie et al., 2003).

The concept of romantic jealousy is described as a complex situation according to some experts. Romantic jealousy is a set of threatening thoughts, actions, and feelings. In a relationship, it has a content that threatens self-esteem. An imaginary rival is often mentioned among partners (White, 1981).

When jealousy is classified according to DSM-5 (The American Association Psychiatric, 2013): Obsessive jealousy, The type of jealousy in delusional disorder come to the fore.

Tez örneği Tez yazım örnekleri Tez şirketi Tez nasıl yazılır

TEZ YAZIMI VE TEZ YAZIM KURALLARI

Tez yazımı, zorlu bir sürecin ürünü olmaktadır. Birçok aşamadan oluşan bu süreç, bazı kuralları da beraberinde getirmektedir. Örneğin çalışmaları, teorik ve pratik biçimde sınıflandırmak mümkündür. Teorik tez yazımına ait içerik incelendiğinde;

• Önsöz,

• İçindekiler Dizini,

• Şekiller Listesi,

• Tablolar Listesi,

• Kısaltmalar ve Semboller Listesi,

• Özet,

• Summary,

• Giriş,

• Genel Bilgiler,

• Sonuç,

• Kaynakça,

• Özgeçmiş şeklindedir.

Pratik tez yazımına ait içerik incelendiğinde ise;

• Önsöz, • İçindekiler Dizini,

• Şekiller Listesi,

• Tablolar Listesi,

• Kısaltmalar ve Semboller Listesi,

• Özet,

• Summary,

• Giriş,

• Genel Bilgiler,

• Bulgular,

• Tartışma ve Sonuç,

• Kaynakça,

• Ekler,

• Özgeçmiş karşımıza çıkmaktadır.

Bu başlıklara ait içerikler tanımlandığında;

• Önsöz: Tezin oluşumunda katkısı olan kişi ve kurumlara teşekkür niteliği taşımaktadır.

• İçindekiler Dizini: Çalışmaya ait içeriğin, ana bölüm ve alt bölüm başlıklarının yer aldığı kısımdır.

• Şekiller Listesi: Tez içerisinde yer alan şekillerin sınıflandırıldığı kısımdır.

• Tablolar Listesi: Tez içerisinde yer alan tabloların sınıflandırıldığı kısımdır.

• Kısaltmalar ve Semboller Listesi: Tez içerisinde yer alan sembol ve kısaltmaların yer aldığı kısımdır.

• Özet: Tezin ne amaçla ve ne için yazıldığını ve hangi sonuçlara varıldığını açıklamak için yazılan kısımdır.

• Summary: Özet kısmının İngilizce karşılığı olmaktadır.

• Giriş: Tez yazımı içerisinde tezin tanıtımının yapıldığı kısım olmaktadır. Bu kısımda tezin konusu, amacı, içeriği hakkında bilgi verilmektedir.

• Genel Bilgiler: Konular bu bölümde alt başlıklar halinde sıralanmaktadır. Tezin konusu hakkında ulusal ve uluslar arası kaynaklarda araştırma yapılarak literatür taraması yapılmaktadır.

• Araştırma ve Yöntem: Tez içerisinde kullanılan malzeme ve benzeri teoriler bu bölüm içerisinde yazılmaktadır.

• Bulgular: Tez içerisinde yer alan bulguların sınıflandırıldığı ve tablolaştırılıp analiz edildiği kısımdır.

• Tartışma ve Sonuç: Tez içerisindeki bulgulara, burada elde edilen verilerin yorumlanması ve analizine yer verilmektedir. Ayrıca, ortaya çıkan sonuçların incelenmesi ve yapılan araştırmaya yönelik önerilere de bu kısım içinde yer verilmektedir.

• Kaynakça: Tez çalışması içerisinde yer alan kaynakların belirtildiği kısımdır. Burada kaynakların künyelerine yer verilmektedir.

• Ekler: Tez yazımında ekler kısmı, tez içerisinde gösterildiği takdirde gereksiz uzunlukta olacak bilgilerin Ekler başlığı altında toplandığı kısımdır.

• Özgeçmiş: Tez yazarının biyografisinden oluşan kısımdır.

Tez yazım kuralları Tez yazımı örnek tez yazımı Tez merkezi