Tez Merkezi

Tez Nedir?

Tez, İddia olarak da tanımlanmaktadır.

Tez, herhangi bir iddiaya dayandırılarak bir fikrin ileri sürülmesinden kaynak bulmaktadır. Tez yazımı ile amaçlanan ise; bilimsel yazına katkı sağlamak ve tezi yazacak öğrencinin bilgi edinmesine katkıda bulunmaktadır.

Hipotez Nedir?

Hipotez, önerme olarak da tanımlanmaktadır.

Hipotez, öneri niteliğinde bir açıklama olmasının yanı sıra, bir gözlem üzerinde çeşitli testler yapmak suretiyle bilimsel problem hakkında önerme sunmaktadır.

Teori Nedir?

Teori, kuram olarak da tanımlanmaktadır.

Hipotezlerin test edilmek suretiyle doğrulanması sonucunda Kuram yani bilimsel teori ortaya çıkmaktadır. Kuramlar bu özelliği ile doğrulanmış hipotezler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yasa Nedir?

Yasa, kanun olarak da tanımlanmaktadır.

Bilimsel kuramların genellenmesi ile de yasalar meydana gelmektedir. Burada, aynı olgular tekrarlandığında aynı bilimsel kuramlar şeklinde genellendiğinde doğru sonuçlar vermesi ile bilimsel yasa halini almaktadırlar.

Bilimsel Yöntem Nedir?

Bilimsel yöntem, karşılaşılan veya araştırılan problemin, araştırmacı tarafından bilgiye uygun şekilde tanımlanabileceği uygun bir gelişme süreci olarak gündeme gelmektedir. Bilimsel yöntem uygulanırken; • Sorular sormak,

• Gözlemlerde bulunmak,

• Tahminlerde bulunmak,

• Hipotezler kurmak ve bu hipotezleri test etmek,

• Verileri kaydetmek,

• Çeşitli sonuçlara varmak söz konusu olmaktadır.

Bilimsel Düşünce Nedir?

Bilimsel Düşünce, mevcut ve değişmez bilgileri kullanmak sureti ile akla ve mantığa uygun bir biçimde yeni ve değişmez bilgiler ortaya çıkarma çabası olarak ifade edilmektedir.

Bilimsellik Nedir?

Bilimsellik, belirli yöntemler kullanılmak sureti ile deney ve gözleme dayalı olarak, genellenebilecek neticeler çıkarmayı amaçlayan, tekrarlanabilen ve değişmeyen bilgiler ortaya çıkarmayı içermektedir. Örnek verilecek olunduğunda, yer çekiminin varlığı kapsamında kalemi elinizden bıraktığınızda her daim yere düşmektedir. Bu olay istenildiği kadar tekrar edilsin, sonuç aynı olacaktır.